تماس ها

Contact Details for this Web site
# نام جایگاه و مقام تلفن شماره موبایل فکس
1 تماس با ما شركت مرواريد هامون تلفن كارخانه: 3-3512152-0541 و تلفن دفتر مرکزی: 02164562520 و 02164562517 فكس كارخانه: 3512154-0541 و فكس دفتر مرکزی: 02166250564