محصولات

انواع محصولات شرکت مروارید هامون عبارتند از :

انواع محصولات بهداشتی ظروف - شامل :

مایع ظرفشویی گلزارانواع پودر لباسشويي دستي كيسه اي:

پودر لباس شویی دستي كيميا 20 و 10 كيلويي
پودر لباس شویی دستي توكا 20 كيلويي
پودر لباس شویی دستي 20 و 10 كيلويي سداپ

انواع پودر لباسشويي جعبه اي دستی و ماشینی:

پودر لباسشويي دستي ارزش پودر لباسشويي ماشيني گلزار
پودر ماشین لباسشویی سداپ

شیشه شوی گلبهار

 

انواع مواد سفید کننده و ضد عفونی کننده کف و لباس


سفید کننده گلبهار